Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Segíts a bajban - Pályázat

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) Országos Elnöksége pályázatot hirdet, a Szövetség azon tagszervezetei részére, akik tevékenységükkel eredményesen segítik az MPVSZ Alapszabályában meghatározott feladatok ellátását.

A támogatás célja: a pályázóknak a társadalom biztonsága, és az ifjúság körében végzett felkészítés szavatolása érdekében végzett, az MPVSZ által prioritásra érdemesített programok, projektek és az ezzel összefüggő működési költségek támogatása, megfelelő önerő megléte esetén. kizárólag:
A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden a MPVSZ tagjaként működő szervezet, melynek az alapszabályában, alapító okiratában a fenti célkitűzések megtalálhatók, illetve célja és tevékenysége illeszkedik a támogatási célokhoz.

Egy szervezet a meghirdetett témakörben csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázható támogatás összege: maximum 80.000,-Ft.

A támogatás felhasználásának módja, és részletes feltételei:

Az elnyert támogatás kizárólag a szerződés tárgyaként meghatározott célra használható fel. A szerződés tárgya megegyezik a pályázati adatlapon, a projekt-leírásban feltüntetett támogatás tárgyával, felhasználási céllal. A támogatás a felhasználási időtartamon belül használható fel.

A felhasználás időtartama:

A pályázati támogatási összeg felhasználható a 2010. március 15 - 2010. május 30. időszakban megtartott megyei verseny döntőjére. A támogatás felhasználásáról készített pénzügyi beszámolóhoz ezen időpontok között kelt számlák és számviteli bizonylatok csatolandóak.

A pályázati költségvetés tartalmazza a projekt teljes költségvetését, kiemelve a támogatás tárgyára- a felhasználás időtartamot figyelembe véve - vonatkozó költségeket, lebontva a pályázott és az önerőre.

A támogatás részletes feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

A szerződés aláírását követően nincs mód szerződés-módosításra, a támogatás felhasználási időtartamának, összegének, valamint a beszámoló határidejének módosítására. Amennyiben a pályázati támogatott- előreláthatólag- nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségit, úgy a kapott támogatási összeget köteles visszautalni.

A támogatás formája: előfinanszírozásként nyújtott, végleges támogatás.

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

A keret összeg nagyságát,

A MPVSZ Országos Elnökség fenntartja magának a jogot, hogy a pályázó által igényelt összegnél kisebb összegű támogatást ítéljen meg.

A támogatási összeg nagysága: maximum az összes költség 9O %-a, lehet.

A pályázat támogatási keretösszegének nem teljes mértékű felhasználása esetén, a fel nem használt összeg további sorsáról az Országos Elnökség soron, következő ülésén dönt.

A pályázat benyújtása: A pályázatot, egy eredeti példányban, postai ajánlott küldeményként és elektronikus formában kell benyújtani az alábbi címre:

MPVSZ Országos Elnökség
1555 Budapest, Pf: 43.
Email: pvszovetseg@katasztrofavedelem.hu

Benyújtási határidő: 2010. május 03.

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! Amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati követelményeknek, a dokumentáció hiányos, vagy határidőn túl érkezik, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatot a kiíró nem szolgáltatja vissza.

A pályázat tartalmi követelményei, érvényességének feltételei:

A pályázónak tartania kell magát a terjedelemhez és más előírásokhoz, az erre vonatkozó kérdésekkel szóban vagy írásban a Titkársághoz kell fordulni.

A pályázathoz szükséges dokumentumok: Mellékletek: A dokumentumokat a pályázó képviselőjének kell aláírni.

A pályázatok értékelése, tájékoztatás

A beérkezett pályázatokat az MPVSZ elnökség által kijelölt Szakmai Zsűri bírálja el és tesz javaslatot az odaítélésre, illetve az elutasítására, melyet az országos elnökség megtárgyal és meghozza döntését.

Az eredményt, illetve a besorolás sorrendjét az Országos Elnökség nyolc napon belül, honlapján közzé teszi, egyidejűleg minden pályázót írásban tájékoztat, indoklással.

A pályázati cél megvalósításának és a támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pályázat megvalósításának folyamatában és annak befejeztével, a támogatott összefoglaló szakmai és pénzügyi elszámolást nyújt be a kiíró szervhez. A pályázati cél megvalósítását és annak pénzügyi vonatkozásait- a megvalósítás menetében is- a gazdasági alelnök, a szakmai elnök és a szakmai munkabizottság vezetője ellenőrizhetik.
Budapest 2010. április 20.

Dr. Endrődi István sk.
ny. pv. ezredes
országos elnök