Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Nemzetközi Tudományos Konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából

2021. október 22. 11:16

Több mint száz résztvevő kísérte figyelemmel azt a nemzetközi konferenciát, amely több társadalmi szervezet bevonásával került lebonyolításra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából október 20-án.

A Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi, valamint Belügyi Szakosztályai, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, valamint a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma által szervezett konferencián a hallgatóság a plenáris előadáson 12, a négy szekció ülésen 26 előadást kisért végig. A rendezvényre zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikumból is érkeztek diákok.

Elsőként a konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a KVI címzetes egyetemi tanára ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett mind a természeti katasztrófák, illetve azok áldozatainak száma, melyek leginkább a világ szegényebb régióit sújtják, ezért az ENSZ 1989-ben úgy döntött, hogy hangsúlyozandó a katasztrófák elleni védekezés fontosságát minden év októberében erről az országokban emlékezzenek meg egy Világnap keretében. Az említett társadalmi tudományos szervezetek a széleskörű társadalmi érdeklődésre figyelemmel a világnap méltó megünneplését szervezték meg immár hagyományosan, azonban első alkalommal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, alapozva az RTK Katasztrófavédelmi Intézetére, az oktatói állományára és a hallgatóira.

A konferencia célja volt megemlékezni a Világnapról, felidézni a különböző hidrológiai, geológiai, meteorológiai hatásokból adódó veszélyhelyzetek környezeti károsító hatásait, a mentést, a következmények felszámolását, számba venni a védekezések eredményességét javító eljárásrendeket, szervezési kérdéseket, a 10 és 35 éves évfordulók kapcsán értékelni a fukusimai és csernobili atomerőművi katasztrófák máig tartó környezeti és egészségi hatásait. A résztvevők egyperces néma főhajtással emlékeztek a természeti csapások, a közelmúlt nagyjelentőségű hazai és nemzetközi katasztrófái közül a hazai vörösiszap- és a fukisimai atomerőmű katasztrófák áldozataira.

A rendezvényt elismerő szavakkal fővédnökként üdvözölte Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője. Rámutatott, hogy a katasztrófák elleni védekezés komplex tevékenységet igényel, multidiszciplináris szakterületek együttműködése szükséges az ország veszélyeztetettségét bemutató Ex-ante jelentésben foglaltak megelőzéséhez, bekövetkezésük estén történő elhárításukhoz.

Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, az RTK dékánja, az MRTT főtitkára magasra értékelte a konferencia szervezését, abban az RTK Katasztrófavédelmi Intézet munkáját a kar  bázisaként minősítette. Beszámolt az Intézet Ludovika Kampuszon tervezés alatt lévő új oktatási objektumának építéséről, a rendészeti képzésen belül a katasztrófavédelmi képzés fejlesztését szolgáló négy éves tűzvédelmi mérnöki képzés akkreditációjának sikeréről, valamint tájékoztatást adott az új RTK kari vezetés közeljövőben tervezett eseményeiről.

Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes az MHTT elnöke a 31 éve alapított Magyar Hadtudományi Társaság nevében köszöntötte a konferencia szervezőit és résztvevőit. Elmondta, hogy a katasztrófák elleni védekezés fontosságát szimbolizálja az is, hogy Társaság keretein belül a Katasztrófa- és Polgári Védelmi, a Belügyi és a Katasztrófa-és védelem- egészségügyi Szakosztály is foglalkozik a szakterület tudományos kérdéseivel. Elmondta, hogy a Társaság szerint a humán biztonságot érintő másodlagos negatív következmények megelőzése szükségessé teszi a katasztrófák elleni védekezés nemzeti, regionális és globális együttműködését.

Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjében kitért a tudományszervezés feladataira, a megelőzés fontosságára, a védekezés jogszabályi környezetében a katasztrófavédelem számára kötelezettséget jelentő többszáz hatósági és szakhatósági jogkörre. Bognár tábornok egyben tolmácsolta Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, BM OKF főigazgató üdvözletét is a konferencia munkájához.

Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke kitért a világnap tiszteletére szervezett korábbi konferenciákra, fontosnak ítélte meg a társadalmi szervek együttműködését az állami katasztrófavédelem munkájának elősegítésében.

Dr. Vass Gyula tű. ezredes a KVI intézetvezetője, mint az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke számolt be az Intézet oktatóinak, hallgatóinak tudományos irányú elköteleződéséről, kutatói munkáról.

A konferencia plenáris keretében magyar és nemzetközi blokk is szerepelt. Az itt megtárgyalt témák az atomerőművek létesítési kérdései földrengésveszélyeztetett területen, a polgári védelemre ható új kihívások, a fukusimai atomerőművi baleset helyszínéről tartott élménybeszámoló, a csernobili kárhelyszín tapasztalatai, a természeti katasztrófák kockázata és a viharkárok következményeinek felszámolása, a Katasztrófavédelmi Intézet képzés- és szervezetfejlesztése, valamint a katasztrófavédelmi kutatási szakterület kutatási eredményei voltak.  A rendezvény plenáris nemzetközi blokkjánál a levezető elnöki tisztséget Dr. Restás Ágoston tanszékvezető látta el, mely konferencia részben a romániai kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a szlovákiai Zsolnai Egyetem és a Zólyomi Műszaki Egyetem dékánja és docensei mutatták be országaik katasztrófavédelmét, természeti és ipari veszélyeztető tényezőit, védekezési lehetőségeiket angol nyelven.

A katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi, a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a rendészeti szekciók keretében előadók között 9 fő doktorandusz is lehetőséget kapott a Katonai Műszaki és a Hadtudományi Doktori Iskolákból előadások megtartására, kutatási eredményeik bemutatására. Nagy érdeklődést váltottak ki az egyetemi hallgatók körében a Szilcsanov Zoltán tű. őrnagy csernobili beszámolójához kiállított, az előadó által az atomerőművi baleset helyszínéről az ott tett látogatása során hozott korabeli eredeti tárgyak, vegyi- és sugárzásmérő műszerek, egyéb relikviák. 

A konferencia zárásaként a szekció elnökök és a levezető elnök értékelték az elvégzett munkát, olyan közös állásfoglalás született, hogy a megtárgyalt témák fontossága, sokszínűsége, az előadók felkészültsége és mindezek alapján az előadások tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képviselt a katasztrófák elleni védekezés közös ügyéhez, jól elősegítette a társadalmi és szakmai tudományos szervezetek és az NKE Katasztrófavédelmi intézete együttműködését.

A konferencia színhelyét a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „A Magyar Polgári Védelem története” című időszaki kiállítása tablói díszítették.

Szöveg: Ambrusz József c. tü. ezredes, Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy

Fotó: Halápi Katinka, Dr. Muhoray Árpád, Dr. Teknős László

Vissza

Ezt a hírt eddig 170 látogató olvasta.
Hírarchívum