Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

MEGHÍVÓ országos küldöttgyűlésre 2021

2021. július 22. 17:39

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2021-ben is megtartja az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékeli az előző 2020-as évben végzett tevékenységet és kitűzi, elfogadja a jelen naptári év feladatait, illetve kezdeményezi az esedékes tisztújítást.

Tisztelt Alelnök, Elnökségi Tag, Megyei/Fővárosi Elnök, FEB elnök, FB Tag Hölgyem/Uram!

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2021-ben is megtartja az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékeli az előző 2020-as évben végzett tevékenységet és kitűzi, elfogadja a jelen naptári év feladatait, illetve kezdeményezi az esedékes tisztújítást.

A Küldöttgyűlés ideje: 2021. augusztus 5-én 10.00

Helye: 2658 Horpács, Kossuth út 2. Mikszáth Kálmán Emlékház.

A Küldöttgyűlésre Önt, a megyei/fővárosi elnökök távolléte esetén azok személyes képviselőjét, valamint a tagszervezetek létszáma szerinti (megkezdett 100 fő után 1 fő) delegáltakat ezúton tisztelettel meghívom.

A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező résztvevők több mint 50 %-a azon részt vesz. Ha a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, azt az eredeti napirendi pontokkal újból össze kell hívni, az a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül. Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 30 perc után ismét összehívásra kerül.

A Küldöttgyűlésen részt vesznek és szavazati jogukat gyakorolják az Országos Elnökség tagjai, a területi tagszervezetek küldöttei, a csatlakozott és a társult, jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek 1-1 fővel, tanácskozási joggal pedig a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, az MPVSZ tiszteletbeli tagjai és a meghívottak. A Küldöttgyűlésen a szavazati jog csak személyesen gyakorolható.

Tervezett napirendi pontok:

 1. Levezető elnöki megnyitó
 2. Az Országos Elnökség 2020. év beszámolója
 3. 2021 évi feladatok meghatározása
 4. 2020 évi számviteli beszámoló és annak mellékleteinek (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) megtárgyalása
 5. MPVSZ 2021 évi költségvetésének megtárgyalása
 6. A FEB elnökének jelentése az MPVSZ 2020 évi működéséről, gazdálkodásáról
 7. Hozzászólások, vita a beszámolókról, válaszadások
 8. A beszámolók elfogadásának megerősítése, határozathozatalok
 9. Tisztújítás, a Szövetség tisztségviselőinek, országos elnökének, alelnökeinek, elnökségi tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a Szövetség örökös tiszteletbeli országos elnökének, országos tagjának megválasztása
 10. Alapszabály módosítás
 11. Tagdíj megállapítás
 12. Egyebek

Kérem, hogy a személyes megjelenésről, a tagszervezetet képviselők részvételéről (létszám, név, e-mail elérhetőség) 2021. augusztus 2-ig a  dr.muhoray.arpad@gmail.com és a pvszovetseg@katved.gov.hu e-mail címekre visszajelezni szíveskedjen.

A Küldöttgyűlésre az utazást a küldöttek egyénileg tervezzék, esetleges szállítási igényüket Budapestről Horpácsra és vissza Jósvai Attila ny. ezredes gazdasági alelnök úrnak jelezzék.

Budapest, 2021. július 20.

                                     Tisztelettel:

                                                                         Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes sk.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 98 látogató olvasta.
Hírarchívum