Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Emlékezés és koszorúzás a Várban

2020. március 04. 13:53

Polgári Védelem Világnapja alkalmából a Fővárosban tartott rendezvénysorozat részeként 2020. március 3-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál tartotta hagyományos megemlékezését és koszorúzási ünnepségét a Magyar Polgári Védelmi Szövetség.

A megemlékezés a „Felhívójel”-lel kezdődött, majd a jelenlévők a Himnusz hangjai mellett teljesítettek tiszteletadást a légoltalom hősi halottai tiszteletére. A résztvevőket az MPVSZ nevében Gáspár József ny. pv. ezredes, levezető elnök, koordinációs elnökhelyettese köszöntötte.

A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy az MPVSZ szakmai alelnöke, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári védelmi Szakosztályának elnöke volt. Muhoray Árpád hozzászólásában kiemelte, hogy a Polgári Védelem Nemzetközi Világnapján a Hadtörténet Intézet-és Múzeum udvarán a Légoltalmi és Polgári Védelmi Hősök Emléktáblájánál a világnap megünneplése mellett megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket adták a hazáért, akik a háború éveiben a bombázások, az ostrom alatt, az azt követő romeltakarításban, aknamentesítésben vesztették életüket a lakosság oltalmazása során. A beszéd utalt rá, hogy polgári védelem egy világszerte ismert humanitárius eszme az emberek életének megóvása érdekében, modern értelmezése a Genfi egyezményeken alapul, napjainkban a 20 éves alapított katasztrófavédelem szerves része, tartalmában, feladataiban alkalmazkodik a kor kihívásaihoz. Valamennyi nagy nemzetközi szervezet, az EU, a NATO és az ENSZ is foglalkozik a polgári védelemmel, katasztrófavédelmi feladatokkal. A hazai polgári védelem katasztrófavédelem rendszerén belül végzett munkájának számba vételét követően végül a szónok megemlékezett az ünnepséget szervező a Magyar Polgári Védelmi Szövetségről, a dicső Légoltalmi Liga jogutódjáról, örököséről. Az MPVSZ szövetségben a BM OKF-el részt vesz a lakosság, az ifjúság felkészítésében, megrendezi a felmenő rendszerű országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyt, tudatosítja annak fontosságát, hogy az állampolgárok ismerjék a helyi veszélyeket, fokozzák az emberek és a települések önvédelmi képességét. Zárásként leszögezte, hogy a katasztrófavédelem, benne a polgári védelem a közbiztonság része, de munkája az állami, önkormányzati, védelmi igazgatási, gazdálkodó szervek és karitatív szervezetek szoros együttműködésében valósulhat meg, egyben kifejezte abbéli kívánságát, hogy a dicső elődeink példája adjon erőt a polgári védelmi feladatok maradéktalan teljesítéséhez, együttműködő segítéséhez.

Az ünnepi beszéd után a megemlékezés koszorúit és virágait helyezték el az emléktáblánál a résztvevők.

A koszorúzás sorát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója nevében Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, veszélyhelyzet kezelési főosztályvezető nyitotta meg.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Dr. habil. Endrődi István tűzoltó ezredes országos elnök, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, örökös tiszteletbeli elnök és Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete intézetvezetője nevében Dr. Ambrusz József ezredes helyeztek el koszorút.

A sort a házigazda Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviselője, Dr. Ravasz István alezredes folytatta. A továbbiakban a Magyar Vöröskereszt képviseletében Sáfár Brigitta és Molnár András, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Csepregi Péter tű. ezredes polgári védelmi főfelügyelő, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről Dr. Berki Imre múzeumigazgató és Diriczi Miklós ny. tű. ezredes igazgatóhelyettes, az Országos Polgárőr Szövetség részéről Markos György színművész, országos alelnök helyezték el a kegyelet virágait.

A továbbiakban a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség részéről Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes ügyvezető elnök, a Magyar Polgári védelmi Tudományos Egyesület elnöke Csatai István ny. pv. alezredes, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület nevében Dr. Kulcsár István és Somogyi Gyula ny. alezredes, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság nevében Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes MVÉB titkár, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület nevében Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus, Koder Gábor titkár, a Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete nevében Véghné Reményi Mária elnök koszorúztak.

A rendezvényt a koszorúkat elhelyező szervezeteken és személyeken kívül megtisztelték jelenlétükkel Dr. Tatár Attila ny. tű. altábornagy, a BM OKF korábbi főigazgatója, Dr. Kozári László ny. pv. ezredes korábbi hivatalvezető, Babák László ny. pv. ezredes, korábbi humán szolgálatfőnök, Dr. Hegedűs Henrik ezredes a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) alelnöke, Dr. Csery Péter ny. ezredes az MHTT Felügyelő Bizottságának elnöke. A rendezvényen jelen volt Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes, az MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztály titkára, Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, az MHTT Belügyi Szakosztály elnöke, Nagy Béla ny. ezredes az MH Hátországvédelmi Parancsnokság volt parancsnok anyagi-technikai helyettese. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Kelemen Zsolt a Magyar Tűzoltószövetség alelnöke, de jelen voltak az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének oktatói, az MPVSZ fővárosi és megyei szervezeteinek elnökei, tagjai, valamint több civil szövetség és tagszervezet képviselői.

Zárásként a Szózat, majd a Légoltalom hősi halottainak tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel.

Fotó: MPVSZ

Az ünnepi beszéd letölthető:

Ünnepi beszéd 

Vissza

Ezt a hírt eddig 513 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Emlékezés és koszorúzás a Várban Emlékezés és koszorúzás a Várban Emlékezés és koszorúzás a Várban More images More images

Hírarchívum