Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Átfogó szemlélet, hagyományok megtartása

2019. május 11. 06:34

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában előírtak szerint megtartotta éves küldöttgyűlését amelyre 2019. május 09-én 10.00 óra került sor Budapesten a Katasztrófavédelmi Térségi Oktatási Központ tanácstermében.

A rendezvény a határozatképesség megállapításával kezdődött, majd a küldöttek megválasztották a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit. Ebben az évben Dr. Muhoray Árpád szakmai alelnököt kérték fel a rendezvény levezetésének tisztségére, majd elfogadták a napirendi pontokat

Elsőként Dr. habil. Endrődi István, országos elnök köszöntötte a megjelenteket, a fővárosi és megyei szövetségek küldöttjeit, az együttműködő RSOE, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Vöröskereszt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Országos Polgárőr Szövetség, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesület, a VIK, a MPVTE a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület képviselőit. Külön köszöntötte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében jelenlévő Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelőt.

Az országos elnök évértékelőjében kitért az elmúlt év eseményeire, a vállat feladatokra, amelyek közül a kiemelhető a Szövetség meglévő nemzetközi kapcsolatainak ápolása, az immár hagyományosnak tekinthető lakosságfelkészítésében, tájékoztatási feladatokban, az önkéntes mentőszervezetek felkészítésében és a nemzetközi projektekben történő közreműködés, az együttműködő állami és társadalmi szervezetekkel a tudományos értékű polgári védelmi szakmai és tudomány napi konferenciák megszervezése. Az elnök kitért az idei évben megrendezésre került országos ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre, a lakosságfelkészítés és tájékoztatás, a hagyományőrzés feladataira, a tudományos tanácskozások szervezési feladataira. Szólt a MPVSZ önkéntes mentőszervezetének fejlesztési lehetőségeiről, a szakmai együttműködésekről, a sajtó megjelenésekről. A továbbiakban az elnök ismertette az idei év fontosabb feladatait, célkitűzéseit. Az elnök a jövőre vonatkozóan kifejtette a Szövetség saját mentőszervezetének fejlesztését, a beavatkozási hatékonyság fokozását, amelynek nélkülözhetetlen elemeként jelölte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak aktív bevonását. Mint fogalmazott az értékteremtő gyakorlatok támogatása, lebonyolítása a jövőben is kiemelt feladata a szövetségnek, amely Magyarország egészének biztonságát szolgálja. Az elnök kitért Szövetség 2019 évi szakmai polgári védelmi feladataira, köztük a futó nemzetközi projektek fontosabb mérföldköveire is, valamint kezdeményezte további projektek felkutatását.

A beszédet követően a szolgálatilag távollévő Dr. Varga Péter Miklós nyá. pv. ezredes, Felügyelő Bizottság elnökének írásos értékelését az elmúlt év szakmai és gazdálkodási feladatairól az elnök olvasta fel. A jelentés kitért arra, hogy a Szövetség gazdálkodása törvényes, a költségfelhasználás szabályos és bizonylatolt volt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának nevében Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok köszöntötte a jelenlévőket. Hozzászólásában kifejtette a BM OKF és a MPVSZ együttműködésének fontosságát, és mint fogalmazott az NGO-kal, azaz a nem kormányzati szervezetekkel történő együttműködés a hivatásos szervezet jövőbeni céljaiban is fontos helyet foglal. A Főfelügyelő a jövőben is fontosnak tartja az önkéntesség erősítését, amelyet a kistelepüléseken élők biztonságérzetéig bezárólag szükséges kialakítani főképpen a katasztrófák elleni védekezési feladatok felkészítésében. Beszédében kitért a békeidőszaki katasztrófavédelmi feladatok, a fegyveres időszakra vonatkozó, és mindkét időszakot magába foglaló időszak polgári védelmi feladatok differenciált megközelítésére. Célként fogalmazta meg a gyors reagálású egységek kialakításának fontosságát.

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, hozzászólásában a polgári védelem tudományos megközelítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, amely mint értéknövelés a társadalmi elismertség fontos mérföldköve. Szólt a konferenciák tapasztalatairól, az együttműködések jelentőségéről, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében létrejött Katasztrófavédelmi Szakkollégium megalapításának fontosságáról, valamint ott végzett oktatási feladatokról.     

A hozzászólásokat követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.

A rendezvény zárásaként elismerések átadására került sor. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Polgár Védelmi Szövetség Országos Elnöksége elnöki emléktárgyat adományozott:

- Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornoknak, a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség országos polgári védelmi főfelügyelőjének;

- Dr. Varga Miklósnak, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület alelnökének;

- Dr. Varga Péter Miklós ny. pv. ezredesnek, a MPVSZ Felügyelő Bizottság elnökének

- Dr. Petró Tibor ny. pv. alezredesnek, MPVSZ  ifjúsági elnökhelyettesének;

- Gáspár Józsefnek, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének

- Kemény József ny. pv. ezredesnek, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének

- Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes, tanácsosnak, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség szakmai alelnökének, melyet a Fővárosi Szövetség március 22-ln tartott ünnepi közgyűlésén vehetett át.

Zárszóként Endrődi István méltatta valamennyi elismerésben részesültet és köszönetet mondott valamennyi szövetségi és támogató tagnak az egész éves helytállásáért, további munkájukhoz pedig erőt, jó egészséget kívánt. Kiemelte, hogy a Szövetség ereje a közösségi erő, amely átfogó szemléletet kíván a jövő nemzedékének felkészítésében.

Vissza

Ezt a hírt eddig 577 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Átfogó szemlélet, hagyományok megtartása Átfogó szemlélet, hagyományok megtartása Átfogó szemlélet, hagyományok megtartása More images More images

Hírarchívum