Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

 A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület egy olyan operatív szolgáltató „önálló” tagszervezet, egyesületi formában, amely a feladatait a MPVSZ Országos Elnökségével, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és más tagszervezetekkel, társ- és civil szervezetekkel együttműködve, tervezi, valamint külön megállapodás alapján elvégzi azokat a szervezési, koordinációs és szolgáltatási feladatokat, amellyel a MPVSZ vagy más szervezet megbízza.

A 2010. október 07-én megalakult Egyesület célja és küldetése, a polgári védelmi szakma tudományos kutatással és műszaki fejlesztéssel foglalkozó kutatók, szakemberek össze fogásával segíteni a modern polgári védelmi felfogás és gondolkodás elterjesztését, számukra lehetőséget biztosítani és támogatni tudományos kutatási céljaik megvalósítását, az eredmények gyakorlatban való alkalmazását.

Fontos célkitűzés a Tudományos Egyesület közhasznúságát adó tevékenységek stabilizálása, ezáltal profiljának aktualizálása az alapszabályzatunkban eredetileg elfogadott cselekvési irányzattal.

A Tudományos Egyesület feladatai közül a legfontosabbak:

A MPVTE csatlakozott tagszervezetként az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fórumához (EVCPF) és folyamatosan részt vállalunk a fórum munkájában.

Meghonosított rendezvény keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztályával, a „Biztonságunk érdekében” Oktatási és Tanácsadó Tudományos Egyesülettel együttműködve a „Hallgatók a tudomány szolgálatában” című konferencián való részvétel.

Megfelelő fórumot kívánunk biztosítani a polgári védelem területén dolgozók részére (kiemelten a települési és önkéntes polgári védelmi szervezetek segítéséért) ismereteik

bővítésére, szakmai színvonaluk emelésére, kutatásaik segítésére, szakmai tudományos eredményeik terjesztésére, publikálására.

Támogatjuk a Légoltalmi és polgári védelemi hagyományok ápolásával összefüggő tudományos, ismeretterjesztő tevékenységet és az ezzel összefüggő rendezvényeket, kezdeményezzük a polgári védelem céljaival, tevékenységével kapcsolatos tudományos ismeretterjesztő szakmai propaganda kiadványok készítését, kiadását.
Együttműködünk az állami és társadalmi, környezetvédő és humanitárius szervezetekkel közreműködve, a természetes és a mesterséges környezetünk védelméért, a védelmi és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésével, szervezésével és megvalósításával kapcsolatos felvilágosító tevékenység folytatásában.

Kutató tevékenységünk során fontosnak tartjuk a polgári védelmi szervezetek eddigi alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, feltárni a katasztrófák fogalmi, tartalmi kérdéseit, azok minden fajtájának jellemzőit, elveit, törvényszerűségeit, és korszerű eszközként történő alkalmazását.

Aktívan részt vállalunk:

A lakosság önvédelmi képességének fejlesztésében, a polgári védelmi szervezetek felkészítésének szakmai támogatásában, valamint a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében, lebonyolításában.Az Egyesület munkája során együtt kíván működni a hasonló célokat követő a hazai és külföldi szervezetekkel.

                                                   

   Csatai István nyá. pv. alez. 

              elnök